Kraj začne motivovat studium Diplomované všeobecné sestry

Kraj začne motivovat studium Diplomované všeobecné sestry

Poslední aktualizace: 19. 9. 2017

Motivační a prospěchové stipendium budou ve školním roce 2017/2018 moci získat studenti a studentky krajských vyšších odborných škol, kteří se vzdělávají v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila pravidla pro poskytování stipendií, díky nimž si studenti budou moci přijít až na 12 tisíc korun ročně.

Krajské zdravotnické školy se potýkají s nižším počtem uchazečů o studium a kapacita oboru Diplomovaná všeobecná sestra není zcela naplněna, i přestože zájem o absolventy tohoto oboru je vysoký. K dnešnímu dni chybí ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji zhruba osmdesát zdravotních sester,“ nastínila účel projektu náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství. „Naším cílem je motivovat nejen uchazeče o studium ve zdravotnictví, ale i studenty tohoto oboru a docílit většího počtu absolventů, kteří se uplatní v krajském zdravotnictví,“ dodala náměstkyně Berdychová.

 

Motivační stipendia budou moci získat studenti všech tří ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných zdravotnických školách zřizovaných Královéhradeckým krajem. Jedná se o Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Hradec Králové, Komenského 234 a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Trutnov, Procházkova 303. Finanční prostředky budou studentům vyplácet samy školy. Kraj pro tyto účely poskytne pro letošní školní rok půl milionu korun.

Studenti, kteří splní stanovené podmínky, budou moci získat motivační a prospěchové stipendium. Obě stipendia budou školy vyplácet pololetně. Výše motivačního stipendia je odstupňována dle ročníků: studenti 1. ročníků obdrží pololetně 1 500 korun, studenti 2. ročníků 2 000 korun a studenti 3. ročníků 2 500 korun. Výše prospěchového stipendia je stejná pro všechny ročníky a činí pololetně 3 500 korun. Maximální částka, kterou může dostat student 3. ročníku, je tedy 12 000 korun ročně.

Autor: Dan Lechmann