Práce s moderními přístroji a spousta nových informací. Studenti nahlédli do „KARIMU“

Práce s moderními přístroji a spousta nových informací. Studenti nahlédli do „KARIMU“

„To bych potřeboval, když ráno vstávám z postele,“ vtipkoval mladík, který ležel na speciálním lůžku a sestra na něm ukazovala manipulaci s pacientem. V hradecké fakultní nemocnici se totiž konal 5. ročník Dne otevřených dveří na lůžkovém oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
IMG_6733Na akci nechyběli studenti Střední zdravotnické školy obor Zdravotnický asistent a studenti Vyššího odborného studia Diplomovaná všeobecná sestra. Vybavení oddělení je moderní a tak je pro studenty jeho prohlídka velkým přínosem. Mohli se seznámit s reálnými situacemi třeba s péčí o polytraumatického pacienta. Simulovanou příčinou bylo poranění chodce automobilem.

Sestry specialistky seznámily studenty s péčí o dýchací cesty, kontinuální venovenózní hemodialýzou, pomůckami pro rehabilitační ošetřovatelství v podmínkách oddělení intenzivní péče. Velmi zajímavá byla i ukázka péče o dětského pacienta. Díky výborné spolupráci se staniční sestrou Mgr. Lenkou Smolovou a týmem oddělení KARIM bylo umožněno studentům 1. ročníku DVS se seznámit s přístrojem pro umělou plicní ventilaci.

Nahlédnout do oddělení využili nejen studenti zdrávky ale i široká veřejnost. A zájem byl veliký, chodby byly plné.

 

IMG_6741 IMG_6752 IMG_6749